Brevens Bruk

Brevens Bruk AB
 
Brevens Bruk AB ingår i koncernen Bystad Holding AB och är idag ett modernt skogs- och lantbruksföretag med en fastighetsförvaltning. Tidigare var Brevens Bruk främst ett järnbruk, men idag finns ingen järnhantering kvar.Huvudnäringen är skogsbruk som bedrivs uthålligt på 13400 hektar produktiv skogsmark. Bolaget är dubbel-certifierat via Holmen Skog AB och vi har ptagit oss att följa standarden enlig certifikaten FSC® med licensummer FSC-C009819 och PEFC™. Detta innebär att vi bedriver en långsiktig verksamhet med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga värden. Lantbruket bedrivs på 445 hektar, varav 320 hektar i egen drift, resten är utarrenderat. Driftsinriktningen är växtodling, främst råg och korn, men även raps. Vallodlingen är också omfattande. Fastighetsrörelsen är inriktad på att driva verksamhetslokaler, hyreshus och bostäder på ägorna.
Även uthyrning för turism och fritidsboende sker.

Gå gärna in på vår Facebooksida "Brevens Bruk AB" för att se mer om vad som händer hos oss.

 Detaljuppgifter om skogsbruket.

 

2016 beviiljades Brevens Bruk AB stöd från Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutvecdkling. Stödet avser ordningsställandet av ett informationscentrum i en kulturhistorisk värdefull byggnad i en i övrigt kulturhistorisk värdefull och publik miljö. I detta fall avses ordninställandet av foajén i den f.d. mekaniska verkstaden, idag kallad "Brevens Hjärta". Syftet är att främja en ökning av turistnäringen på orten och i infomatoinscentrat kommer flera olika verksamheter att inrymmas utöver service i form av toaletter mm.

 

 

 

 
     

CMS-hemsida producerad av Zakrisson Data