Jakt och Fiske i Brevens Bruk 

Hos oss i Brevens Bruk får både jägare och sportfiskare sitt lystmäte.
Våra marker är viltrika, inte minst på hjort och Sottern erbjuder fint insjöfiske från land eller båt.
Klicka på bilderna för mer info

 Jakt 

Brevens Bruk AB´s marker är synnerligen viltrika. Det för området både dominerande och mest synliga viltet är dovhjorten. Dovhjortstammen är mycket stark och håller dessutom en hel del mycket vackra kapitala hjortar. På markerna finns även mycket vildsvin, normala stammar av älg, en ökande kronhjortsstam och en hel del hare och tjäder. Rådjuren har tryckts tillbaka av de många hjortarna, men har de sista åren återhämtat sig något. I huvudsak är jakten utarrenderad till jaktlag, men Brevens Bruk AB har också en egen representationsmark där representativ jakt och sälj-jakter bedrivs. Företaget säljer en begränsad mängd större jakter samt smyg- och vakjakter på dovhjort och vildsvin. 
För mer information vänligen kontakta:
Thorbjörn Andersson (jaktansvarig) thorbjorn@tobbevilt.se
Jonas Pettersson (skogvaktare) jonas.pettersson@brevens.se
Tomas Thuresson (skogsförvaltare och VD) tomas.thuresson@brevens.se

 Fiske 

Brevens Bruk AB erbjuder fina fiskevatten i sjön Sottern. Sjön är 2 800 hektar stor och innehåller ett 700 hektar stort Natura 2000 område kallat ”Sotterns skärgård”. Reservatet invigdes 1997 och skapades främst för att skydda fiskgjuse och storlom som finns väl representerade i sjön.
Under tiden 15 maj till 15 juli råder tillträdesförbud i reservatet.

I Sottern finns det gott om bl.a. gös, abborre, gädda, lake, ål och mört.

Sjökort över Sottern (Observera att detta endast är en enkel karta över sjön. Det finns många stenar i sjön som inte är markerade, så kör försiktigt.) Den lila delen tillhör inte Brevens Bruk AB’s fiskevatten.
Observera att fiske i naturreservatet inte är tillåtet. Bild på karta över sjön

 Fiskekort

Fiskekortspriser fr.o.m. december 2022
Avgifterna bygger på Fiskevattenägarnas rekommendationer. Med Ortsbo menas de som är boende inom Brevens Bruk AB´s markinnehav inklusive boende i Högsjö, Svennevad och Pålsboda.

Fiskekort: Normalpris Ortsbo 
Årskort handredskap, 1 person 700 kr 500 kr
Årskort handredskap, familj 1050 kr 750 kr
Årskort trolling, 1 person 1200 kr 800 kr
Årskort trolling, familj 1800 kr 1125 kr
Veckokort handredskap, 1 person 350 kr 250 kr
Veckokort handredskap, familj 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, 1 person 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, familj 750 kr 550 kr
Dagskort handredskap, 1 person 95 kr 70 kr
Dagskort handredskap, familj 135 kr 100 kr
Dagskort trolling, 1 person 170 kr 100 kr
Dagskort trolling, familj 200 kr 150 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.

Fiskekort finns att köpa hos:

iFiske app eller hemsida https://www.ifiske.se/fiskekort-sottern.htm
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda

För att köpa dagskort eller veckokort, använd iFiske eller swisha korrekt summa till 123 355 98 12 och märk det med vilket fiskekort du vill ha. För årskort, använd iFiske eller kontakta vårt kontor eller våra återförsäljare.

Fiskeregler 2023

Anledningen till fiskeförbudet 1 maj till midsommar i det sydöstra området av Sottern är att vi behöver ha ett föryngringsområde i sjön.

Fiskekortet för Sottern gäller fiske i den del av sjön som tillhör Brevens Bruk AB. Ungefärlig gräns utgörs av en linje Kvarsätter – längs kommungränsen -Fjärdingshällen-Prästön-500 m Ö Käfsterud (se kartan).

Vid överträdelse av nedanstående regler kommer en kontrollavgift att tas ut av fisketillsyningsman.

  • Kortet är personligt och skall vid fiske medföras och vid kontroll uppvisas vid anfordran.
  • Endast fiske med handredskap är tillåtet. Inga fiskenät får användas. På sommaren får man inte ha mer än ett handredskap vid mete från båt.
  • För gös gäller att fångad fisk är minst 45 cm och max 3st /dygn och båt alternativt per kort om man fiskar från stranden.
  • För gädda gäller att fångad fisk är minst 45 cm och max 90 cm och max 3 gäddor/dygn och båt alternativt per kort om man fiskar från stranden.
  • För trolling gäller speciellt fiskekort.
  • Vid trolling gäller högst 4 spön/kort eller högst 6 spön/båt.
  • Vid isfiske gäller högst 5 fiskeredskap per man och endast med handredskap eller s.k. angeldon.
  • Med Ortsbo menas de som är boende inom Brevens Bruk AB’s markinnehav inklusive boende i Högsjö, Svennevad och Pålsboda.
  • Med Familj avses de som är boende inom samma hushåll.
  • Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri (uppvisande av ID-handling krävs).

Visa hänsyn till häckande fåglar. Fiska ej närmare än 200 m från häckande fiskgjuse och 300 m från häckande storlom.

Fiskeförbud gäller inom kartan markerat område mellan 1 maj och midsommar https://www.ifiske.se/karta-sottern.htm 

För ytterligare information kring regler inom naturreservatet, gå in på Länsstyrelsens sida: www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/sotterens-skargard

Båtplatser i Sottern

Brevens Bruk AB kan erbjuda båtplatser i Sottern vid Gillberga, Kilsmo och Knipphammaren. 

Platserna utgörs av båtbommar vid bryggor. Det finns gott om parkeringsplatser. Soptunnor finns vid parkeringarna så man slipper ta med sig skräp från båtturen hem. Vid varje bryggområde finns en bom till vilken man måste ha en nyckel för att kunna lägga i sin båt.

Eftersom många föredrar att inte ha sin båt liggande vid bryggan utan istället lägger i och tar upp båten vid varje tur så finns det nu möjlighet att endast hyra en bomnyckel till någon av bryggområdena. En bryggplats kostar fr.o.m. 2021 800 kr och endast nyckel 500 kr.

Kontakta bbab@brevens.se

Hitta hit

Välkommen

Kontoret är öppet på Vardagar

07:00 – 16:00

Kontakt

Växeln är öppen vardagar 08.00-12.00. övrig tid, se vår kontaktsida för personkontakt

+46 (0) 19-58 58 50

Adress

Bruksgatan 6 715 96 Brevens Bruk