Arkiv 

I Brevens Bruk AB’s arkiv finner du förteckningar över handlingar som rör Brevens Bruk, Bystad fideikommiss, Nynäs slott och ägarfamiljerna.

Målsättningen från företagets/ägarens sida har varit att samla och förteckna alla arkiv som tidigare har varit utspridda, för att på så sätt ha den ekonomiska, kulturella och sociala historiken samlad. Något som underlättar både för forskare och andra intresserade att skapa sig en bild av det historiska arv som Bystad och Brevens Bruk utgör.

Materialet ger inte bara en ekonomisk och historisk bild av ett järnbruk under mer än 300 års verksamhet, utan även en motsvarande bild för det stora skogs-/lantbruk som var förenat med järnbruket. Dessutom kastar materialet ljus över levnadsförhållanden för såväl anställda som ägare under flera hundra år.

Arkiven består av 4 olika arkiv katalogiserade och sorterade av olika institutioner. Arkiven är omfattande, men givetvis inte helt kompletta. Det kommer också efter hand att dyka upp nya handlingar som läggs in i förteckningarna. De flesta handlingarna är från 1800- och 1900-talet, men det finns även handlingar så långt tillbaka som 1500-talet. Totalt omfattar arkiven ca 250 hyllmeter.

Utöver handlingar finns ett stort antal kartor, fotografier och filmer i arkivet.

Arkiven är uppdelade på 15 olika arkivbildare.
Klicka här för ytterligare information om arkivinnehållet.

Arkivet är tillgängligt för forskningsändamål i den meningen att du i förväg vet vilka handlingar du vill titta på.

Du får inte tillgång till själva arkivdelen utan vi plockar ut dokumenten du beställt ur arkivet och lägger dem i ett intilliggande rum där du kan sitta och arbeta. Bomullshandskar och skrivare finns tillgängliga. 

När du avslutat besöket ställer vi tillbaka dokumenten i arkivdelen och låser dörren efter dig. 

Ett förbokat besök i arkivet kostar 1000 kr, som betalas i förskott.  Om besöket tar mer än 2 timmar debiteras ytterligare 450 kr/timmen

Kontakt: bbab@brevens.se