Bystad Herrgård 

Bystad herrgård ligger vid sjön Sotterns norra strand och har anor från 1300-talet. Sitt nuvarande utseende fick gården i huvudsak under 1720-talet och är idag ett välbevarat exempel på en senkarolinsk anläggning.

 

Bystad var sätesgård redan på 1300-talet och beboddes av Böghil van Hoo, som 1380 utnämndes till häradshövding i Östra Närke. Den nuvarande gårdsanläggningen skapades av landshövding Bror Andersson Rålamb vid sekelskiftet 1500-1600. Hans son Claes Brorsson Rålamb började uppföra den senkarolinska anläggningen. Sin nuvarande utformning fick gården i huvudsak på 1720-talet.

Bystad och Brevens bruk blir fideikommiss

Under 1600-talet införlivades Brevens bruk med Bystad. 1778 gjordes Bystad och Brevens till fideikommiss. Under början av 1800-talet drevs egendomen av Johan August Anckarswärd, som kraftfullt moderniserade både bruket och jordbruksdriften. Han efterträddes av sin svärson, Johan August Gripenstedt.

Johan August och Eva Gripenstedt

Johan August Gripenstedt (1813–1874) var en av Sveriges mest betydelsefulla personligheter under sin tid. Han gifte sig 1842 med Eva Sofia Charlotta Anckarswärd (1819–1887). Evas familj tillhörde de liberala kretsar som verkade för en modernisering av Sverige, och Johan August blev på så sätt starkt politiskt engagerad. 1848 fick han en plats i regeringen, och han var finansminister åren 1856–1866. Han verkade för frihandel och fick en avgörande betydelse för utbyggnaden av stambanenätet. En betydelsefull insats gjorde han också i representationsreformen, när ståndsriksdagen avskaffades 1866. Johan August Gripenstedts insatser under 1800-talet för att modernisera landet, fick en avgörande betydelse för Sveriges utveckling till ett välfärdssamhälle senare under 1900-talet. Medan Johan August var engagerad i landets ledning och bodde i Stockholm under större delen av året, så var det Eva som skötte den löpande driften av deras egendomar.

Huvudbyggnaden

Den timrade huvudbyggnaden är uppförd i två våningar. De flesta rummen har en bevarad fast inredning från 1700-talet med bland annat rokokokakelugnar på järnfötter och bröstningspaneler. I nedre och övre hallen är väggarna dekorerade med målningar från 1700-talet, utförda direkt på panelen.

Gårdens byggnader

Många byggnader i gårdsbebyggelsen är bevarade, bland annat dass och magasin från slutet av 1700-talet samt stall, tvättstuga och chaufförs- och förvaltarbostad från slutet av 1800-talet. På gården finns dessutom en välbevarad fatbur från slutet av 1500-talet eller början av 1600-talet. Byggnaden användes som förrådshus. Byggnadstypen är ytterst ovanlig och fatburen på Bystad är den enda av sitt slag i länet. I hela landet finns enbart en direkt motsvarighet, fatburen på Björkvik, Östra Ryds socken i Östergötland, som 1893 uppfördes i kopia på Skansen. Bystad herrgård är en välbevarad och komplett senkarolinsk anläggning från 1720-talet. Byggnaderna i den centrala gårdsbebyggelsen har ett mycket högt byggnads- och arkitektoniskt värde. Tillsammans bildar de en enhetlig och väl sammanhållen herrgårdsmiljö.