Brevens Bruk AB 

Brevens Bruk AB ingår i koncernen Bystad Holding AB (moderbolaget) och är idag ett modernt skogs- och lantbruksföretag med en fastighetsförvaltning. Historiskt var Brevens Bruk främst ett järn- och gjuteribruk, men idag finns ingen sådan hantering kvar.

Huvudnäringen idag är skogsbruk som bedrivs uthålligt på 13800 hektar produktiv skogsmark. Bolaget är dubbelcertifierat enlig FSC® och PEFC™. Detta innebär att vi bedriver en långsiktig verksamhet med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga värden.

Lantbruket bedrivs på ca 500 hektar, varav ca 320 hektar i egen drift, resten är utarrenderat. Sedan sommaren 2018 bedriver Brevens Bruk AB EKO-odling med dikoproduktion från och med 2019.

Fastighetsrörelsen är inriktad på att driva verksamhetslokaler, hyreshus och korttidsuthyrning, med en långsiktig ambition att öka turistverksamheten.