Båtplatser i Sottern 

Brevens Bruk AB erbjuder båtplatser i Sottern vid Gillberga, Kilsmo och Knipphammaren. 

Platserna utgörs av båtbommar vid bryggor. Det finns gott om parkeringsplatser. Soptunnor finns vid parkeringarna så man slipper ta med sig skräp från båtturen hem. Vid varje bryggområde finns en bom till vilken man måste ha en nyckel för att kunna lägga i sin båt.

Eftersom många föredrar att inte ha sin båt liggande vid bryggan utan istället lägger i och tar upp båten vid varje tur så finns det nu möjlighet att endast hyra en bomnyckel till någon av bryggområdena. En bryggplats kostar 800 kr/året och endast nyckel 500 kr/året.

Kontakta bbab@brevens.se