Jakt i Brevens Bruk 

Brevens Bruks skogar är viltrika, den dominerande viltarten är dovhjortar. Det finns också vildsvin, älg, kaniner och tjäder. Beståndet av rådjur har minskat de senaste åren på grund av den höga tätheten av dovhjortar. Brevens Bruk bedriver en begränsad jaktturism, främst för dovhjortar och vildsvin.

För mer information och bokning av jakt kontakta

Thorbjörn Andersson, (thorbjorn@tobbevilt.se)
Jonas Pettersson, skogvaktare (jonas.pettersson@brevens.se)