Jakt 

Brevens Bruk AB´s marker är synnerligen viltrika. Det för området både dominerande och mest synliga viltet är dovhjorten. Dovhjortstammen är mycket stark och håller dessutom en hel del mycket vackra kapitala hjortar. På markerna finns även mycket vildsvin, normala stammar av älg, en ökande kronhjortsstam och en hel del hare och tjäder. Rådjuren har tryckts tillbaka av de många hjortarna, men har de sista åren återhämtat sig något. I huvudsak är jakten utarrenderad till jaktlag, men Brevens Bruk AB har också en egen representationsmark där representativ jakt och sälj-jakter bedrivs. Företaget säljer en begränsad mängd större jakter samt smyg- och vakjakter på dovhjort och vildsvin. 

För mer information vänligen kontakta:
Thorbjörn Andersson (jaktansvarig) thorbjorn@tobbevilt.se
Jonas Pettersson (skogvaktare) jonas.pettersson@brevens.se
Tomas Thuresson (skogsförvaltare och VD) tomas.thuresson@brevens.se