Fiske 

Vår största sjö heter ”Sottern” och är 2800 hektar stor. I Sottern finns ett 700 hektar stort naturreservat ”Sotterns Skärgård”. Detta område skyddades 1997 för att skydda beståndet av fiskgjuse och lommar. Tillträde är förbjudet där från 15 maj till 15 juni. I Sottern finns bland annat gädda, abborre och gös.

Sjökort över Sottern (Observera att detta endast är en enkel karta över sjön. Det finns många stenar i sjön som inte är markerade, så kör försiktigt.) Den lila delen tillhör inte Brevens Bruk AB’s fiskevatten.
Observera att fiske i naturreservatet inte är tillåtet. Bild på karta över sjön

 Fiskekort 

Fiskekortspriser fr.o.m. 2024
Avgifterna bygger på Fiskevattenägarnas rekommendationer. Med Ortsbo menas de som är boende inom Brevens Bruk AB´s markinnehav inklusive boende i Högsjö, Svennevad och Pålsboda.

Fiskekort: Normalpris Ortsbo 
Årskort handredskap, 1 person 700 kr 500 kr
Årskort handredskap, familj 1050 kr 750 kr
Årskort trolling, 1 person 1200 kr 800 kr
Årskort trolling, familj 1800 kr 1125 kr
Veckokort handredskap, 1 person 350 kr 250 kr
Veckokort handredskap, familj 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, 1 person 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, familj 750 kr 550 kr
Dagskort handredskap, 1 person 95 kr 70 kr
Dagskort handredskap, familj 135 kr 100 kr
Dagskort trolling, 1 person 170 kr 100 kr
Dagskort trolling, familj 200 kr 150 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.

För att köpa dagskort eller veckokort: använd iFiske eller swisha korrekt summa till 123 355 98 12 och märk det med vilket fiskekort du vill ha. 
För årskort: använd iFiske eller kontakta vårt kontor eller våra återförsäljare:


Fisker
egler 2024
Anledningen till fiskeförbudet 15 maj till midsommar i det sydöstra området av Sottern är att vi behöver ha ett föryngringsområde i sjön.

Fiskekortet för Sottern gäller fiske i den del av sjön som tillhör Brevens Bruk AB. Ungefärlig gräns utgörs av en linje Kvarsätter – längs kommungränsen -Fjärdingshällen-Prästön-500 m Ö Käfsterud (se kartan).

Vid överträdelse av nedanstående regler kommer en kontrollavgift att tas ut av fisketillsyningsman.

  • Kortet är personligt och skall vid fiske medföras och vid kontroll uppvisas vid anfordran.
  • Endast fiske med handredskap är tillåtet. Inga fiskenät får användas. På sommaren får man inte ha mer än ett handredskap vid mete från båt.
  • För gös gäller att fångad fisk är minst 45 cm och max 3st /dygn och båt alternativt per kort om man fiskar från stranden.
  • För gädda gäller att fångad fisk är minst 45 cm och max 90 cm och max 3 gäddor/dygn och båt alternativt per kort om man fiskar från stranden.
  • För trolling gäller speciellt fiskekort.
  • Vid trolling gäller högst 4 spön/kort eller högst 6 spön/båt.
  • Vid isfiske gäller högst 5 fiskeredskap per man och endast med handredskap eller s.k. angeldon.
  • Med Ortsbo menas de som är boende inom Brevens Bruk AB’s markinnehav inklusive boende i Högsjö, Svennevad och Pålsboda.
  • Med Familj avses de som är boende inom samma hushåll.
  • Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri (uppvisande av ID-handling krävs).

Visa hänsyn till häckande fåglar. Fiska ej närmare än 200 m från häckande fiskgjuse och 300 m från häckande storlom.

Fiskeförbud gäller inom kartan markerat område mellan 1 maj och midsommar https://www.ifiske.se/karta-sottern.htm 

För ytterligare information kring regler inom naturreservatet, gå in på Länsstyrelsens sida: www.lansstyrelsen.se/orebro/besoksmal/naturreservat/sotterens-skargard