Mas- och rostugnen

En mas- och en rostugn byggdes under 1820-talet i Brevens Bruk. Rostugnen användes för rostning av malm vid en masugn. Rostningen gjordes för att avlägsna fukt och göra malmen sprödare. I början av 1900-talet var det dags för en modernisering av bruket. Masugnen byggdes om år 1903 och en helt ny rostugn byggdes år 1905. Rostugnen är öppen året runt.

Rostugnens Vänner är en ideell förening som startade 2009 med avsikten att renovera och bevara den gamla Rostugnen mitt i Brevens Bruk. https://modellboden.nu/ 

Modellboden

Modellboden – Sveriges nyaste arbetslivsmuseum.  Den omfattande samlingen modeller i trä är unik. Här finns gjutmodeller som sparats i hundra år och som ger en god bild av det gamla järnbrukets produktion. Visningar för grupper efter överenskommelse. För mer info besök https://modellboden.nu/

Bruksmuseum

Brevens Bruk har ett museum som visar produktionen från det gamla järnbruket. Det är öppet året om och ligger precis bakom Brevens Bruk AB’s kontor. Fråga efter nyckel till dörren hos Brevens Bruk AB, Saker & Ting Café eller på Brevensgården.

Konstiga Rundan

En grupp kvinnor har skapat verken som visas längs den 6,5 kilometer långa promenadvägen runt sjön Botaren varje sommar. Utefter vägen finns fina platser att fika på samt kafé i byn.

Kriterierna för rundan är verken inte får skräpa ned, inte vara politiskt, religöst och inget stötande innehåll samt inte skada naturen.

Foto: Sofie Isaksson