Jordbruket

Jordbruket på Brevens Bruk AB bedrivs idag på ca 500 ha, varav 320 ha i egen drift (resten är utarrenderat). Driftsinriktningen är växtodling med korn, vete och frövall i främsta rummet.

Jordbruket är viktigt för Brevens Bruk ur många aspekter. Det ger ett från skogsbruket separat ben att stå på, det skapar vackra miljöer som inte minst är viktigt för turismen och det ger oss möjligheten att ha en maskinpark som inte bara hanterar jordbruksmarken utan också kan ploga snö, köra ut ensilage till våra hjortar på vintern, hålla våra egna vägar i skick och hålla landskapet öppet. Under sommarhalvåret betas markerna av både nötkreatur, hästar och får. Under hösten invigdes ett nytt dikostall vid Bystad. Där kommer ca 100 kor med kalvar att beta markerna, främst på Bystad Näs. De första korna kom redan i september.

Brevens Bruk AB samarbetar sedan flera år med Boo Egendom med såväl personal som maskiner.

För frågor gällande vårt jordbruk är du välkommen att ringa vår lantbruksansvarige Stefan Svensson, 070 – 349 15 62

 

2018 beviljades Brevens Bruk AB stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Stödet avser byggandet av ett dikostall vid Bystad ladugårdsområde. Med en betande dikobesättning vill Brevens Bruk AB skapa ett öppet och levande landskap och kan då även använda marker som annars inte utnyttjas.

 

Hitta hit

Välkommen

Kontoret är öppet på Vardagar

07:00 – 16:00

Kontakt

Växeln är öppen vardagar 08.00-12.00.
övrig tid, se vår kontaktsida för personkontakt

+46 (0) 19-58 58 50

Adress

Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk