Skogen 

Brevens Bruk har många skogsområden med myrar, sjöar och tjärnar. Här finns stora områden med gammal, gles tallskog, en naturtyp som hör till ovanligheterna i dagens skogslandskap. Stormossen är platsen för länets största kända orrlek. 

Det är tillåtet att plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

 Vandring 

Ringsbergsleden
12 km vandringsled. Leden sträcker sig från Solbergabadet till Röda sand strax söder om Brevens Bruk och är väl markerad med orange färg på stolpar. Leden går bredvid Sottern och innehåller ett par bra rastplatser med vindskydd. Leden kan vandras som en rundslinga tillbaka genom vackra Brevens Bruk till Solbergabadet och blir då 18 km lång där tillbakavägen markerats med blå färg på stolparna.
Ladda ner karta över Ringsbergsleden: Karta Ringsbergsleden

Dalen, Brevens Bruk
6 km trevliga skogsstigar utanför Brevens Bruk, start vid Röda Sand.
Ladda ner karta över Dalen: Karta Dalen

Grävsjön runt, Högsjö
Mycket fin 4 km vandring längst Grävsjöns strand och vidare genom det pittoreska samhället Högsjö med bruksområde.
Ladda ner karta över Grävsjön: Karta Grävsjön

Elljusspår
I Kilsmo finns ett elljusspår på cirka 2 km i samband med idrottshuset, där även belysningsknappen sitter.

I Högsjö finns ett elljusspår på cirka 2,5 km. Elljusspåret är upplyst under skidsäsong måndag-torsdag fram till kl. 21.00. I anknytning till elljusspåret finns två längre spår på 4 och 6 km som inte är upplysta.

 Brevens tallskogar 

Brevens tallskogar är ett stort sammanhängande naturreservat på 1600 hektar. Reservatet ligger långt från större vägar och här kan man uppleva tystnaden. Området bjuder på stora förekomster av gammal gles tallskog och flera myrar och sjöar. Naturreservatet består av en del i Örebro län och en del i Östergötlands län. Ladda ner karta här.

 Grillplatser & Vindskydd 

Det finns ett antal grillplatser och vindskydd i området kring Brevens Bruk. Här har vi listat några av dem.

  • Röda Sand, Brevens Bruk 
  • Äsbäcken, vid Ringsbergsleden
  • Solberga, Kilsmo
  • Högsjöbadet, Högsjö
  • Hunnebergsfallet, Brevens Bruk (med Närkes högsta vattenfall i vackert ravinlandskap)

 Badplatser 

Det finns ett antal badplatser i området kring Brevens Bruk.

Röda Sand
Röda Sand ligger vid sjön Botaren strax söder om Brevens Bruk. Där finns brygga, flotte, omklädningshytter, grillplats och en toalett. Här finns också en mindre sandstrand och ganska stora gräsytor.

Solberga
Solberga ligger vid sjön Sottern strax söder om Kilsmo. Här finns bryggor, flotte, omklädningshytter, grillplats, vindskydd samt toaletter. Stora gräsytor finns i anslutning till badet som är mycket långgrunt.

Högsjö 
Vid Grävsjön finns Högsjöbadet i nära anslutning till samhället. Här badar man i sjön från flera olika bryggsektioner och hopptorn.