Jakt och Fiske i Brevens Bruk

Jakt

Brevens Bruk AB´s marker är synnerligen viltrika. Det för området både dominerande och mest synliga viltet är dovhjorten. Dovhjortstammen är mycket stark och håller dessutom en hel del mycket vackra kapitala hjortar.

På markerna finns även mycket vildsvin, normala stammar av älg, en ökande kronhjortsstam och en hel del hare och tjäder. Rådjuren har tryckts tillbaka av de många hjortarna, men har de sista åren återhämtat sig något.

I huvudsak är jakten utarrenderad till jaktlag, men Brevens Bruk AB har också en egen representationsmark där representativ jakt och sälj-jakter bedrivs.

Företaget säljer en begränsad mängd större jakter samt smyg- och vakjakter på dovhjort och vildsvin.

Intresserade kan kontakta Jonas Pettersson (skogvaktare) eller Tomas Thuresson (VD) för mer information.

Här kommer vi också lägga ut löpande information om jaktmöjligheter på Brevens Bruk ABs marker.

Tomas Thuresson (070-320 16 91) är skogsförvaltare och tillika VD för Brevens Bruk AB. Jonas Pettersson är skogvaktare och tillika jaktansvarig (070-349 15 63).

Hos oss i Brevens Bruk får både jägare och sportfiskare sitt lystmäte. Våra marker är viltrika, inte minst på hjort och Sottern erbjuder fint insjöfiske från land eller båt.

Fritidsfiske

Brevens Bruk AB erbjuder fina fiskevatten i sjön Sottern. Sjön är 2 800 hektar stor och innehåller ett 700 hektar stort Natura 2000 område kallat ”Sotterns skärgård”. Reservatet invigdes 1997 och skapades främst för att skydda fiskgjuse och storlom som finns väl representerade i sjön.
Under tiden 15 maj till 15 juli råder tillträdesförbud i reservatet.

I Sottern finns det gott om bl.a. gös, abborre, gädda, lake, ål och mört.

Sjökort över Sottern (Observera att detta endast är en enkel karta över sjön. Det finns många stenar i sjön som inte är markerade, så kör försiktigt.)

Fiskekort

Fiskekortspriser fr.o.m. 1/4 2021
Avgifterna bygger på Fiskevattenägarnas rekommendationer. Med Ortsbo menas de som är boende inom Brevens Bruk AB´s markinnehav inklusive boende i Högsjö, Svennevad och Pålsboda.

Fiskekort: Normalpris Ortsbo                  
Årskort handredskap, 1 person 700 kr 500 kr
Årskort handredskap, familj 1050 kr 750 kr
Årskort trolling, 1 person 1200 kr 800 kr
Årskort trolling, familj 1800 kr 1125 kr
Veckokort handredskap, 1 person 350 kr 250 kr
Veckokort handredskap, familj 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, 1 person 525 kr 375 kr
Veckokort trolling, familj 750 kr 550 kr
Dagskort handredskap, 1 person 70 kr 50 kr
Dagskort handredskap, familj 105 kr 75 kr
Dagskort trolling, 1 person 105 kr 75 kr
Dagskort trolling, familj 150 kr 100 kr

Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri.

Fiskekort finns att köpa hos:

iFiske
Brevens Bruk AB, 019-585850, bbab@brevens.se
OKQ8, Norra Storgatan 21, Pålsboda
Café Saker & Ting, Bruksgatan 16, Brevens Bruk

För att köpa dagskort, använd iFiske eller swisha korrekt summa till 123 355 98 12. För årskort, använd iFiske eller kontakta vårt kontor eller våra återförsäljare.

 Fiskeregler

Fiskekortet för Sottern gäller fiske i den del av sjön som tillhör Brevens Bruk AB. Ungefärlig gräns utgörs av en linje Kvarsätter – längs kommungränsen – Fjärdingshällen Prästön – 500 m Ö Käfsterud. (Se lila markering på bifogat sjökort över Sottern.)

  • Kortet är personligt och skall vid fiske medföras och vid kontroll uppvisas vid anfordran.
  • Endast fiske med handredskap är tillåtet.
  • För gös gäller att fångad fisk är min 45 cm och max 5 gös/dygn.
  • För gädda gäller att fångad fisk är min 50 cm och max 5 gäddor/dygn.
  • För trolling gäller speciellt fiskekort.
  • Vid trolling gäller högst 4 spön/kort eller högst 6 spön /båt.
  • Vid isfiske gäller endast handredskap, angelfiske är inte tillåtet.
  • Med Ortsbo menas de som är boende inom Brevens Bruks markinnehav inklusive boende i Högsjö, Svennevad och Pålsboda. 
  • Med Familj avses de som är boende inom samma hushåll.
  • Handredskapsfiske för ungdomar upp till 18 år är avgiftsfri (uppvisande av ID-handling krävs). 

Vid överträdelse av ovansående regler kan en kontrollavgift tas ut av fisketillsynsman.

Visa hänsyn till häckande fåglar. Fiska ej närmare än 200 m från häckande fiskgjuse och 300 m från häckand storlom.

Båtplatser i Sottern

Brevens Bruk AB kan erbjuda båtplatser i Sottern vid Gillberga, Kilsmo och Knipphammaren. Totalt 196 platser.

Platserna utgörs av båtbommar vid bryggor. Det finns gott om parkeringsplatser. Soptunnor finns vid parkeringarna så man slipper ta med sig skräp från båtturen hem. Vid varje bryggområde finns en bom till vilken man måste ha en nyckel för att kunna lägga i sin båt.

Eftersom många föredrar att inte ha sin båt liggande vid bryggan utan istället lägger i och tar upp båten vid varje besök så finns det nu möjlighet att endast hyra en bomnyckel till någon av bryggområdena. En bryggplats kostar fr.o.m. 2021 800 kr och endast nyckel 500 kr.

Kontakta: Sirpa Ahonen
Telefon: 019-58 58 50 eller 070-349 25 40
E-post: bbab@brevens.se

Hitta hit

Välkommen

Kontoret är öppet på Vardagar

07:00 – 16:00

Kontakt

Växeln är öppen vardagar 08.00-12.00.
övrig tid, se vår kontaktsida för personkontakt

+46 (0) 19-58 58 50

Adress

Bruksgatan 6
715 96 Brevens Bruk